અમારી કંપની શૂટિંગ લાકડીઓ, શિકારની લાકડીઓના ઉત્પાદક અને નિકાસકાર તરીકે 18 વર્ષથી કાર્યરત છે.અમારી પ્રોડક્ટ રેન્જમાં ટ્રેકિંગ પોલ, વૉકિંગ પોલ જેવા અન્ય સામાનનો સમાવેશ થાય છે.વધુમાં, અમારી પાસે હાલમાં પર્યાપ્ત સંસાધનો અને વિકાસ માટે મજબૂત ક્ષમતા છે.અમારું લક્ષ્ય સતત નવા અને નવીન ઉત્પાદનોને બજારમાં લાવવાનું છે.અમે 2 ડિઝાઇનર્સને રોજગારી આપીએ છીએ જેમની જવાબદારી નવા ઉત્પાદનોની ડિઝાઇન અને વિકાસ કરવાની છે.હાલમાં તેઓ માસિક ધોરણે નવા ઉત્પાદનો બનાવી રહ્યા છે.

વધુ વાંચો